AANA RESORT & SPA

AANA stöder en filosofi för att tillhandahålla modernt lyxliv i fullständig harmoni med miljön. AANA syftar till att vårda vad naturen har i sitt erbjudande genom att vara exceptionellt ansvarig för universell ekologi.
Sedan starten inleddes exceptionell omsorg och oräkneliga anpassningar av anläggningens design gjordes för att säkerställa att inga träd klipptes och att orten byggdes runt den naturliga vegetationen inklusive de lokalt populära Fard-träden. Fardträd är lövträd som växer extremt långsamt och finns endast i Trat-provinsen. Provinsen hämtar faktiskt sitt namn från detta träd.
AANAs elegant designade boende och faciliteter är tillverkade med påfyllbara naturresurser. Återvunnet tågspår och trästammar från pepparträd har använts i stor utsträckning på orten.
AANA har också genomfört miljövänliga policyer som att motverka användning av kemikalier, fokusera på användning av naturliga produkter och material, organiska och lokalt odlade grönsaker, återvinning av matavfall och användning på icke-giftiga icke-engångsrätter. AANA har en strikt återvinningspolicy med allt avfall som återvinns som växtgödsel. I samband med detta strävar AANA-teamet ut att leverera en personlig service som ofta lovats av andra orter, men sällan upplevs. Exceptionell service som förutser kundens behov med tjänster som tillhandahålls av personal som verkligen tar hand om ditt välbefinnande.